Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Corona info

Coronarichtlijnen

Dienstverlening politie
  • Dringende hulp nodig? Bel 112 of het algemene nummer van onze politiezone 014 56 47 00.
  • De meeste niet-dringende aangiften kan je via het digitaal loket laten verlopen.
  • De wijkkantoren in Laakdal en Meerhout zijn op afspraak open zoals vóór corona.
  • De afspraken in het hoofdkantoor in Geel gaan door zoals vóór corona.
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

  • Als je ziektesymptomen hebt, blijf je thuis en bel je om je afspraak te verplaatsen.
  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht.
  • Als je het gebouw betreedt, moet je je handen ontsmetten.
  • Hou voldoende afstand aan het loket.
  • Er mogen maximum twee personen per aangifte mee in het verhoorlokaal.
Vragen corona?

Naar digitaal loket