Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Meldingsformulier scholenprotocol - parket

Wat?

Het parket vraagt om als school elk strafbaar feit gepleegd door minderjarigen tussen 12 en 18 jaar bijkomend met dit formulier te melden aan de politie. Dit om de dienstverlening van de parketcriminologen op te starten. De politie stuurt dit formulier samen met het proces-verbaal naar het parket.

Opgelet: Deze berichten worden éénmaal per dag gelezen. Dit formulier is niet voor dringende hulp. Hiervoor telefoneer je best naar het algemeen noodnummer 112.

 

Formulier

Algemeen
Contactpersoon school
Verantwoordelijke CLB
Gegevens verdachte
Gegevens slachtoffer
Gegevens getuige
Gegevens incident
Gesprek met de jongere
Gesprek met de ouders
Preventieve schorsing
Definitieve schorsing
Geen
Andere
Aanvulling