Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

jul 2021 Eén klik verwijderd van cybercriminaliteit

Dagelijks ontvangen heel wat mensen nepmails, -verzoekjes, en links naar nepwebsites. Met slechts één simpele klik op de knop kan hierdoor heel wat schade worden aangericht. Het feit dat deze vorm van criminaliteit gewoon op de eigen smartphone of computer binnenkomt, zorgt er namelijk voor dat mensen deze niet altijd herkennen. En dat is niet zo verwonderlijk, want criminelen worden steeds vindingrijker en cybercriminaliteit neemt steeds professionelere vormen aan.

Cyber…what?

Cybercriminaliteit of computercriminaliteit is een verzamelnaam voor vormen van criminaliteit die zich voordoen via het Internet of sociale media. Criminelen maken daarbij gebruik van de anonimiteit die het internet biedt en proberen op die manier massaal goedgelovige mensen op te lichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om fraude bij online aankopen, vriendschapsfraude, phishing, valse profielen op sociale media, ...

Hoe voorkomen?

Allereerst is het belangrijk dat je je altijd bewust bent van de gevaren die er spelen op het internet. Vraagt men naar jouw persoonsgegevens? Komt de vraag vanuit het buitenland? Moet het snel vooruit gaan? Ken je de afzender niet? Merk je in de tekst al taalfouten op? Dan moeten er al alarmbelletjes afgaan, want dan is de kans op oplichting immers groot. Wees dus steeds op je hoede en dubbelcheck voor je klikt. Klinkt iets te mooi om waar te zijn, dan is het dat meestal ook.

Toch geklikt?

Heb je na het ontvangen van een frauduleuze mail of sms’je toch verder geklikt, stop dan met het invullen van de velden en breek elke interactie onmiddellijk af. Contacteer je bank die eventueel al enkele maatregelen kan nemen of CardStop om je kaart te laten blokkeren. Dit kan 24/7 op het nummer 070 344 344.

Valse mails, berichten of een screenshot ervan kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Daar controleert men de links en bijlages van jouw doorgestuurde bericht. Verdachte links laten zij blokkeren zodat cybercriminelen minder slachtoffers zouden kunnen maken. Je kan de fraude of oplichterij ook steeds signaleren bij het meldpunt van de FOD Economie.

Financieel nadeel?

Het is zeer belangrijk om bij feiten van cybercriminaliteit waarbij er een nadeel is van meer dan 1 000 euro binnen de 24 uur aangifte te doen bij de politie. Zo bestaat de mogelijkheid dat je je gestolen geld alsnog (gedeeltelijk) zou kunnen recupereren. Volgens de richtlijnen van het parket wordt er slechts gerechtelijk gevolg gegeven aan aangiftes waarbij het nadeel hoger is dan 1 000 euro, maar wij raden toch aan om ook bij een lager nadeel aangifte te doen. Het kan zijn dat jouw aangifte een doorbraak betekent is een ander onderzoek of dat men beslist om verschillende kleinere dossiers te bundelen tot één groot onderzoek. Bij twijfel kan je altijd onze diensten contacteren op 014 56 47 00.

Meebrengen?

Breng volgende zaken mee als je aangifte komt doen:

  • je identiteitskaart;
  • een gedetailleerd rekeningoverzicht indien er geld van je rekening is;
  • afgeprinte screenshots van gesprekken met verdachten;
  • login-gegevens voor accounts (mail, sociale media, ...) waarop de fraude/oplichting is gepleegd, evt. zelfs gegevens van de verdachte;
  • andere bewijsstukken, bij voorkeur afgeprint.

Meer tips vind je uiteraard terug op de website van Safeonweb.

Bronnen