Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

okt 2019 Lachgas is niet om te lachen

Op plaatsen waar jongeren rondhangen, zie je soms aluminium ampullen liggen. Dat zijn lachgaspatronen. Het gebruik ervan is een nieuwe rage, maar allesbehalve ongevaarlijk. Intensief en langdurig gebruik kan leiden tot ernstige neurologische problemen.

Wat is lachgas?
Lachgas (N2O, distikstofmonoxyde) is één van vele vluchtige snuifmiddelen en was vroeger vooral bekend als narcosemiddel bij operaties. Het gas wordt ook in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in de gaspatronen voor slagroomspuiten. Zo'n patroon laat men leeglopen in een ballon en vervolgens wordt uit die ballon het gas ingeademd. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar de hersenen.

Effecten
Net zoals bij andere vluchtige snuifmiddelen, ervaart men bij lachgas zo goed als onmiddellijk een euforische roes, dikwijls met lach- of giechelbuien. De roes duurt amper een paar minuten. Typisch voor lachgas zijn kleurrijke hallucinaties. De euforische toestand duurt echter niet lang. De effecten zijn uiteraard afhankelijk van de dosis. Hoe groter de dosis, hoe krachtiger de effecten.

Risico's
Lachgas inhaleren brengt een aantal risico's mee die deels vergelijkbaar zijn met die van andere vluchtige snuifmiddelen. Het gaat dan vooral om duizeligheid of evenwichtsstoornissen, hoofdpijn en verwardheid. Ook misselijkheid, diarree, hoofdpijn en bewustzijnsverlies kunnen voorkomen. Net zoals gevoelloosheid in de ledematen. Een gevoel van tintelingen in de handen en voeten in de dagen na het gebruik, komt ook voor. Door de duizeligheid, verwardheid en gevoelloosheid is er een verhoogde kans op ongevallen na het gebruik. De euforie en het dronken gevoel kunnen leiden tot roekeloos en bizar gedrag. Het rechtstreeks inhaleren uit een lachgaspatroon of een slagroomspuit onder hoge druk kan de lippen, mondholte of zelfs longen doen bevriezen. De combinatie van lachgas met alcohol of slaap- en kalmeringspillen kan gevaarlijk zijn. Het verdovend effect van alcohol of pillen kan ervoor zorgen dat men sneller ademhalingsproblemen krijgt. Soms is er ook sprake van een pathologische roes: de gebruiker is zeer opgewonden, agressief, vernielzuchtig en kan zelfmoordneigingen aan de dag leggen.

Langdurig gebruik
Langdurig gebruik van lachgas geeft een tekort aan vitamine B12 en kan leiden tot bloedarmoede, beschadiging van het zenuwstelsel, onvruchtbaarheid en impotentie. Lang en diep snuiven kan verlammingsverschijnselen aan het middenrif, een daling van de bloeddruk, hartritmestoornissen en soms de dood als gevolg hebben. Het risico op aanhoudende gevoelloosheid, tintelingen en pijnscheuten in bijvoorbeeld handen en voeten neemt toe met regelmatig of langdurig gebruik. Vermits lachgas vooral gebruikt wordt door jongeren, zal de impact van het roesmiddel (net zoals bij alcohol) groter zijn op het lichaam en het brein van een jongere.

(Lach)GAS-boetes
Naast gezondheidsrisico’s brengt het gebruik van lachgas ook andere problemen met zich mee. Overlast, zwerfvuil en verkeersonveilig gedrag zijn enkele voorbeelden.
Heel wat Vlaamse steden en gemeenten nemen inmiddels maatregelen. Ook de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout bekijken de mogelijkheden om een verbod op te nemen in het GAS-reglement. Wie binnenkort betrapt wordt op het gebruik van lachgas riskeert een GAS-boete tot € 350 euro.

x
Dienstverlening tijdens coronacrisis
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

Vragen corona?

Naar het digitaal loket