Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

14 feb 17 99 procent bobt in politiezone

De eindejaars Bob-campagne is achter de rug. In totaal controleerde de politiezone 6 140 bestuurders op alcoholgebruik tussen 25 november en 30 januari. 99 procent van hen legde een negatieve alcoholtest af. 21 chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. 38 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Veertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Vergelijking met vorige editie

We controleerden tijdens deze editie bijna 1 000 bestuurders meer dan bij de vorige editie. Tijdens de eindejaars Bob-campagne van 2015-2016 controleerde de zone 5 160 bestuurders. Toen legde 98 procent van hen een negatieve alcoholtest af. 31 chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. 57 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. 27 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Extra inzet

De politiezone koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gaan door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleren we regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden.