Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

30 jan 17 Woninginbraken met een kwart gedaald

In 2016 stelde de politiezone 135 woninginbraken vast. Daarnaast registreerden we ook 73 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van 25 procent ten opzichte van 2015. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken. De grootste daling ten opzichte van 2015 zagen we in Meerhout. Het aantal inbraken in deze gemeente is gehalveerd. Per 1 000 huishoudens werden in de zone acht gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In 94 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Slaagpercentage

In 35 procent van de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. In het tweede semester zien we dat er minder inbraken effectief lukten. In deze periode bleef het bij 37 procent van de geregistreerde inbraken bij een poging. In de eerste zes maanden van 2016 was dit 33 procent. Opvallend dit jaar zijn de sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. Het hoogste slaagpercentage vinden we in Geel (68 procent), het laagste in Meerhout (43 procent). Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, …), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen, … 

Wanneer?

Net zoals de voorgaande jaren is er een piek tijdens de donkere maanden (januari – februari en oktober – november - december). In deze vijf maanden registreerden we 65 procent van al de inbraken. In de maand januari stelden we 36 (pogingen tot) inbraken vast, in de maand maart waren dit er nog veertien. In het tweede trimester van 2016 schommelde het aantal inbraken tussen de zes en de tien per maand. In het derde trimester schommelde het aantal inbraken tussen acht en zestien per maand. En het laatste trimester tussen de negentien en de 34 inbraken.

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 12 en 22 uur, met een piek tussen18 en 20 uur. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond waren de populairste momenten om in te breken.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en computers (laptop, …) buit. In meer dan de helft van de inbraken werd er aan de achterkant van de woning een raam of deur opengebroken.

Horen, zien en melden

De strijd tegen inbraken is een gedeelde zorg. Daarom willen we blijven inzetten op een intensieve samenwerking tussen inwoners, politie en overheden. Sinds enkele jaren benadrukken we om alles wat verdacht is, direct te melden. In 2016 kregen we 1 316 meldingen van verdachte personen, gedragingen, voertuigen of toestanden. Dit is een daling van veertien procent ten opzichte van 2015. In de donkere maanden registreerden we meer meldingen dan tijdens de zomermaanden. We hebben verschillende zaken kunnen oplossen dankzij informatie van burgers. Dus twijfel niet en bel bij verdachte situaties onmiddellijk naar het noodnummer 101 of naar het nummer 014 56 47 00 van de politiezone!