Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

04 mrt 4000 voertuigen gecontroleerd tijdens grootschalige actie woninginbraken

Gisteren voerde de politiezone een grootschalige actie tegen woninginbraken. Tijdens deze preventieve actie werden 4000 voertuigen gecontroleerd. Deze werden uit het verkeer gehaald en aan een controle onderworpen. Hierbij werden ook de papieren nagekeken en het koffer geïnspecteerd. Ook 350 personen werden nagetrokken in de politionele databanken. In het kader van woninginbraken werden geen verdachte zaken vastgesteld. Er werden twee processen-verbaal (pv’s) opgesteld voor illegaal verblijf. Eén pv voor verdovende middelen.

Grootschalige inzet

De politiezone zette bij deze actie bijna 40 personeelsleden in. De actie liep van 14 tot 22 uur. Tijdens de actie werden vijf gebieden in de zone één na één hermetisch afgesloten. Op drukken plaatsen werd al het uitgaand verkeer grondig gecontroleerd. Op minder drukke plaatsen werd zowel het uitgaand als binnenkomend verkeer gecontroleerd. Ook werden telkens de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) ingeschakeld en werd aan hun leden gevraagd om mee uit te kijken naar verdachte situaties en personen. De vijf zones werden afgebakend op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken.

Cadeaubon diefstalpreventief advies

Tijdens deze actie werden ook cadeaubonnen voor diefstalpreventief advies uitgedeeld aan alle inwoners van de politiezone. Met deze bon kunnen zij gratis hun woning laten screenen en advies ontvangen om hun huis beter te beveiligen tegen inbrekers. In totaal werden er een 800-tal uitgedeeld.

Samen werken aan veiligheid

De politiezone zet al langer veel in op woninginbraken en op een goede wisselwerking met de inwoners. Zo spoort zij aan om alle verdachte zaken te melden. Op deze manier heeft de politiezone al meerdere zaken opgehelderd. Ook kan je bij de politiezone gratis diefstalpreventief advies aanvragen om je woning beter te beveiligen tegen inbrekers. Sinds vorig jaar kan je ook bij je thuis een Polysafe-avond organiseren. Je nodigt buren, vrienden, familie, … uit en de diefstalpreventieadviseur komt langs en vertelt wat je allemaal kan doen om je woning beter te beveiligen tegen inbrekers. En in 2016 komen er slimme camera’s in de zone die nummerplaten herkennen. Ook deze worden ingezet in de strijd tegen woninginbraken. Bovendien houdt de politiezone regelmatig kleinschaligere acties op haar grondgebied.

Cijfergegevens

In 2015 stelden we in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 191 inbraken in woningen vast. Daarnaast stelden we ook 90 pogingen tot inbraak vast. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van dertien procent ten opzichte van 2014. In 93 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf. Hier raakten in twee op de drie gevallen de inbrekers binnen. De meeste inbraken gebeurden in de donkere maanden (januari – maart en oktober – december) en vonden overdag plaats. De inbrekers hadden het vooral gemunt op juwelen, geld en computers. In meer dan de helft van de inbraken werd er aan de achterkant van de woning een raam of deur opengebroken.