Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

03 jun 24 Controles op drugs- en overlastplaatsen in Geel

Op vrijdag 31 mei controleerden we in de stationsomgeving en aan het stadpark in Geel. De acties kaderen in de bestrijding van drugs- en andere criminaliteit en vormen één van de prioriteiten uit het Zonale Veiligheidsplan 2020-2025. 

Stationsomgeving

Vorige vrijdag, bij het einde van de schooldag, werden controles uitgevoerd aan het station in Geel. Een dertigtal jongeren en vijf voertuigen werden gecontroleerd. De drughond reageerde op twaalf personen, maar bij verdere controle werden zij niet meer in het bezit gevonden van drugs. Er werden geen andere misdrijven vastgesteld.  

Stadspark

In de vooravond controleerden we alle aanwezigen in het stadspark in Geel. 34 personen werden grondig gecontroleerd. De drughond reageerde er op 20 personen.  

De belangrijkste resultaten:  

 • Eén proces-verbaal voor drugshandel 
 • Twee processen-verbaal voor drugsbezit 
 • Twee GAS-PV’s voor het alcoholverbod in het centrum van Geel 
 • Eén proces-verbaal voor wapendracht (mes) 
 • Eén proces-verbaal voor smaad 
 • Eén proces-verbaal voor schending van opgelegde voorwaarden door de gerechtelijke instanties 
 • Twee processen-verbaal voor het niet bij zich hebben van de identiteitskaart 
 • Eén inbeslagname van een identiteitskaart van iemand die ambtshalve werd geschrapt op zijn adres 

In het stadspark werden aangetroffen: 

 • 29 gebruikershoeveelheden cannabis 
 • 20 gebruikershoeveelheden hasj 
 • 11 gebruikershoeveelheden cocaïne 
 • 10 XTC-pillen 
 • 1 vouwmes 
Horen, zien en melden

De bestrijding van drugs en de bijhorende overlastproblematiek zijn prioriteiten in het Zonale Veiligheidsplan 2020-2025. De controles op gekende en minder gekende overlastplaatsen zullen onverminderd worden verder gezet. 

Merk je een verdachte (drugs)situatie contacteer dan onmiddellijk de politie via 112 of in Geel, Laakdal of Meerhout via het nummer 014 56 47 00. Niet-dringende meldingen bij een vermoeden van druggebruik- of handel kan je signaleren via het meldingsformulier op de website: Formulier verdachte drugssituaties melden | Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (pzglm.be)