Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

09 mei 24 Veiligheidsmonitor 2024: Nationale bevolkingsbevraging over veiligheid en werking politie

De Federale politie en FOD Binnenlandse Zaken organiseren een nationale bevolkingsbevraging in samenwerking met de lokale politiezones en steden en gemeenten. Hiermee willen ze bij de inwoners polsen naar hun mening over de veiligheid en onze politiewerking. De resultaten geven ons de kans om ons beleid beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners. 

Veiligheidsthema’s 

De enquête peilt naar verschillende veiligheidsthema’s. Er worden vragen gesteld over het (on)veiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, slachtofferschap, preventie en ten slotte ook naar de mening en ervaring over de werking van de politie. 

Steekproef 

4 500 inwoners uit Geel, Laakdal en Meerhout worden via een steekproef geselecteerd. Zij zullen in de tweede helft van mei een brief ontvangen. Als je één van de geselecteerden bent, is jouw medewerking van groot belang. Daarom vragen we je om even de tijd te nemen deze vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

De resultaten van de bevraging worden verwacht in het eerste semester van 2025 en helpen ons om de dienstverlening van onze politiezone te blijven verbeteren. 

Alvast bedankt voor je medewerking!