Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

13 nov 23 Resultaten controles sociale wetgeving

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft vrijdag 10 november op verschillende plaatsen in de politiezone controles gehouden in zeven horecazaken. Daarbij werden alles samen 31 mensen gecontroleerd. In slechts één van de gecontroleerde zaken werden geen inbreuken vastgesteld.

In Geel en Laakdal werden enkele medewerkers zonder studentencontract aangetroffen. Verder werden er drie processen-verbaal uitgeschreven voor zwartwerk en één proces-verbaal voor illegale arbeid. De controleacties verlopen meermaals per jaar in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid (departement welzijn op het werk), Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en kadert in het toezicht op de sociale wetgeving.

De politiezone organiseert op regelmatige basis gelijkaardige controles, zowel in Geel, Laakdal als Meerhout.