Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

25 sep 23 Fakkelactiviteit en onderhoudswerken bij Ineos

Update: donderdag 28 september 15 uur

De externe fakkelactiviteit die op 29 september gepland was bij Ineos, is uitgesteld tot een later tijdstip. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend. De geplande fabriekstop voor jaarlijkse onderhoudswerken gaat wel door. Bij het stopzetten van de fabriek vanaf vrijdag tot einde weekend zal er fakkelactiviteit zijn om de installaties veilig te maken om te openen. Ook tijdens de opstart in het weekend van 14 en 15 oktober zal er fakkelactiviteit zijn. Deze fakkelactiviteit vindt plaats in de fabriek op de vast geïnstalleerde fakkel.

De kans op hinder voor passerend verkeer of voor omwonenden door onbekende (tijdelijke) installaties zal er dus niet zijn, maar de onderhoudswerken kunnen wel enige geluidshinder veroorzaken.

---

Op vrijdag 29 september 2023 worden onderhoudswerken uitgevoerd aan de propyleen-pijpleiding op het traject komende vanuit Antwerpen. Omwille van deze werken moet de leiding gasvrij gemaakt worden. Er wordt een tijdelijke fakkelinstallatie geplaatst tussen de Amocolaan en de E313 om de resterende propyleen die zich in de leiding bevindt op een gecontroleerde manier te verbranden.

Vanaf 8 uur kan je ter hoogte van het bedrijf Ineos in de Amocolaan op de grens tussen Geel-Laakdal grote verticale vlammen zien. De affakkeling kan de hele dag duren. Ter plaatse is licht- en geluidshinder mogelijk.

Gelijktijdig met deze werken worden de productie-installaties stilgelegd voor jaarlijkse onderhoudswerken. Ondanks alle voorzorgen kan dit gepaard gaan met enige geluidshinder en visuele hinder omwille van het fakkelen en reinigingswerken met hoge druk.

Deze hinder kan optreden vanaf vrijdag 29 september tot en met het weekend van 14-15 oktober.

Wat is een fakkel?

Fakkels zijn typisch voor de olie- en chemie-industrie. De fakkel langsheen de Amocolaan is ongeveer tien meter hoog, met een vlam van anderhalve meter erbovenop. Een brandende fakkel is een teken dat de veiligheidssystemen goed werken.

Zijn fakkels schadelijk voor mens en milieu?

De verbranding van koolwaterstoffen, zoals propyleen, geeft een schone verbranding, een heldere vlam en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. De restproducten zijn waterdamp en koolstofdioxide (CO2) en dat zijn de stoffen die wij als mensen uitademen.

Welke hinder kunnen we verwachten?

  • Licht - Door het verbranden van gasrestanten ontstaat een vlam die tot anderhalve meter hoog kan zijn, bovenop de fakkel, die zelf ook al tien meter hoog is.
  • Geluid – Door de verbranding te beperken verwachten we geen geluidshinder.
  • Warmte - De verbranding via de fakkel wordt gecontroleerd om de warmte straling te beperken.
  • Rook – Er wordt geen rookontwikkeling verwacht.

Bij deze tijdelijke installatie wordt geen hinder naar de omwonenden verwacht.

Hoelang duurt het affakkelen?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid propyleen die in de pijpleiding zit en de druk waarmee het verbrand wordt in de fakkel. De schatting is dat dit maximaal tot de avond zal duren.