Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

24 aug 23 Veilige schoolomgeving 2023-2024

Nog een week en het nieuwe schooljaar gaat van start. Dit betekent ook terug meer kinderen op de weg. Daarom hebben alle wijkagenten de omgeving rond de scholen goed geanalyseerd en hebben we enkele belangrijke aandachtspunten opgesomd zodat iedereen veilig tot aan de schoolpoort geraakt. Alle kleuter- en lagere scholen in onze politiezone krijgen via de wijkagent een gepersonaliseerde versie van de brief 'Veilige schoolomgeving' om verder te verspreiden naar de leerlingen en (groot)ouders. Tijdens de eerste weken van het schooljaar zullen we verhoogd toezicht houden op de belangrijke schoolroutes en de wijkagenten houden een oogje in het zeil aan de scholen.
 
Samen maken we er een verkeersveilig schooljaar van!