Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

08 aug 23 Cybercrime januari - juni 2023

Informaticacriminaliteit blijft dagelijkse kost

Computers, smartphones en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze digitalisering heeft ook zijn keerzijde. Criminelen maken zeer graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten. In de eerste zes maanden van dit jaar registreerden we 186 aangiftes van informaticacriminaliteit. Dit is 16 procent minder dan een jaar geleden. De bedragen die aangegeven werden gaan van een tiental euro’s tot duizenden euro’s. Het totale  nadeel van al de aangiftes in het eerste semester van 2023 ligt rond de 355 000 euro.

In meer dan de helft (56%) van de geregistreerde feiten gaat het over informaticafraude.  Het gaat hier om phishing via mail, whatsapp, sms, … De tweede grootste categorie is oplichting met internet (32%). Hierbij gaat het om fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapsfraude, …
Het nadeel van de aangiftes van de eerste zes maanden van dit jaar ligt rond de 355 000 euro. Het maximum nadeel bij een aangifte was 38 500 euro. Omdat het nadeel meestal aanzienlijk is, zetten we  veel in op preventie.  Naast het regelmatig waarschuwen voor cybercriminaliteit op onze website en sociale media, werden er cyberpreventie-adviseurs opgeleid. Dit zijn vrijwilligers die de inwoners kunnen helpen om zich beter te beschermen tegen deze oplichtingsvormen. Op een infosessie cyberpreventie informeren, sensibiliseren en adviseren deze vrijwilligers de aanwezigen. Ze vangen ook slachtoffers van informaticacriminaliteit op en maken hen weerbaarder tegen nieuwe oplichtingspogingen.


Meer info over cyberpreventie vind je op onze website: Cyberpreventie | Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (pzglm.be).

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu