Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

26 mei 23 Wijkagent zeer goed gekend in de zone

Drie op de vier inwoners kent zijn of haar wijkagent. Hiermee scoort de zone opvallend veel hoger dan vergelijkbare politiezones. De overgrote meerderheid van de inwoners (76%) is tevreden over de werking. Dat besluit de politiezone na een bevolkingsbevraging (Veiligheidsmonitor) in samenwerking met de Federale Politie en FOD Binnenlandse Zaken. In het bevolkingsonderzoek werd schriftelijk gevraagd naar de mening van de inwoners over de politiewerking. 29% van de aangeschreven inwoners vulde de vragenlijst bruikbaar in. 

Wijkagenten goed gekend 

Drie op de vier bevraagden kent zijn wijkagent. Hiermee scoort de politiezone opmerkelijk beter dan vergelijkbare politiezones waar ruim de helft van de inwoners hun wijkagent niet kent. Slechts één op de acht respondenten wil meer contact met zijn/haar wijkagent. Het overgrote deel (66 %) wil dit enkel in geval van problemen.  

Preventieve diensten goed gekend 
 
89% van de inwoners weet dat men bij de politie terecht kan om hun fiets te laten labelen en 80% kent de mogelijkheid om gratis inbraakpreventief advies aan te vragen. De zone scoort hiermee beter dan vergelijkbare politiezones. Police-on-web (online aangifte) is het minst goed gekend. Slechts de helft van de inwoners kent deze mogelijk.  

Verkeer en criminaliteit prioritaire politietaken 

Ruim 60% geeft aan dat de politie zich voornamelijk met alcohol/drugs in het verkeer en woninginbraken moet bezighouden. De top vijf van prioriteiten wordt vervolledigd door drugshandel, diefstal met bedreiging of geweld en het controleren van snelheid. Politietaken met betrekking tot verkeer en criminaliteit worden dus als meer prioritaire politietaken beschouwd dan politietaken die betrekking hebben op overlast. Opvallend: hoewel veelvoorkomend, staat informaticacriminaliteit een pak lager in het prioriteitenlijstje van de meeste bevraagden.  

Werking politiezone positief onthaald 

De werking van de politiezone wordt door een grote meerderheid (76%) van de respondenten als positief ervaren. De houding en het gedrag van de agenten krijgen de positiefste evaluatie (77%). Het minst positief zijn de bevraagden over de aanwezigheid van de politie in de straat, één op de zeven bevraagden is hierover (heel) ontevreden. De tevredenheid over de politie in onze zone ligt op elk aspect hoger dan in vergelijkbare politiezones. 

Melding of aangifte voornaamste reden van politiecontact 

Vier op de vijf respondenten had de afgelopen 12 maanden geen contact met de politie van de eigen zone. Bij diegenen waar dit wel het geval was, ging het voornamelijk om een aangifte (indienen klacht) of melding of een vraag naar hulp, informatie of advies. 
79% van deze personen was tevreden over dat laatste contact met de politie.  

Gedragen veiligheidsbeleid 

De resultaten van de Veiligheidsmonitor zijn een belangrijke informatiebron voor het uitwerken van een gedragen veiligheidsbeleid in de zone.  

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu