Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

11 mei 23 72% van de inwoners voelt zich veilig in onze politiezone

Over het algemeen is het goed en veilig wonen in de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout. De overgrote meerderheid (88%) vindt dat zijn of haar buurt er verzorgd uitziet en 72% zegt zich veilig te voelen. 40% van onze burgers geeft wel aan minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van phishing. Opmerkelijk is dat slechts 8% hiervan aangifte heeft gedaan. Deze gegevens komen uit een bevolkingsbevraging (Veiligheidsmonitor) die de politiezone in samenwerking met de Federale Politie en FOD Binnenlandse Zaken heeft gedaan. In de bevolkingsbevraging werd schriftelijk o.a. gevraagd naar de mening van de inwoners over buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap en aangiftebereidheid. 29% van de aangeschreven inwoners vulde de vragenlijst bruikbaar in. 

Meest voorkomende buurtproblemen (top 10) 

De top zes van buurtproblemen wordt opvallend gedomineerd door verkeersproblemen. Met voorsprong staat ‘onaangepaste snelheid’ (58%) op de eerste plaats. Op plaats drie, vier, vijf en zes volgen ‘overlast door zwaar vervoer’ (40%), ‘hinderlijk parkeren’ (33%), ‘agressief rijgedrag’ (32%) en ‘geluidshinder door verkeer’ (30%). Het enige niet-verkeersgerelateerde probleem in de top zes, ‘sluikstorten en zwerfvuil’, staat op de tweede plaats met 48%. Deze buurtproblemen zijn niet specifiek voor de zone aangezien ze ook voorkomen in de top van vergelijkbare zones. Alle aangehaalde buurtproblemen worden in de zone zelfs (veel) minder problematisch ervaren dan in vergelijkbare politiezones. 

Na de top zes worden verschillende vormen van diefstal als problematisch ervaren: ‘woninginbraken’ op de zevende plaats met 22% en ‘fiets- en stepdiefstallen’ op de negende plaats met 19%. Deze vorm van criminaliteit wordt in het algemeen als minder problematisch ervaren dan bij de vorige bevraging in 2018. Dat is waarschijnlijk een neveneffect van de coronamaatregelen, want ook de criminaliteitsstatistieken tonen een duidelijke daling van het aantal inbraken en diefstallen tijdens de coronacrisis. Op plaats acht van de belangrijkste buurtproblemen staat dat er ‘onvoldoende straatverlichting’ (21%) is en ten slotte op plaats tien ‘geluidshinder door buren’ (18%). 

Weinig onveiligheidsgevoelens 

Over het algemeen is het goed en veilig wonen in de zone. De overgrote meerderheid (88%) vindt dat zijn of haar buurt er verzorgd uitziet. 72% zegt zelden of nooit last te hebben van een onveiligheidsgevoel. Hiermee scoort de zone beter dan vergelijkbare politiezones. Ten opzichte van 2018 is het onveiligheidsgevoel wel gestegen van 3% naar 5%, maar deze evolutie zien we in heel België. De reden voor het onveiligheidsgevoel is vaak het onaangepaste gedrag van andere weggebruikers zoals overdreven snelheid of agressief rijgedrag. Toch geeft bijna één op de vier inwoners (24%) aan niet open te doen voor onbekenden en vermijdt 9% bepaalde plaatsen in de zone omdat men zich er niet veilig voelt. Vrouwen vertonen meer mijdingsgedrag en in Geel vermijden de inwoners meer plaatsen uit onveiligheidsgevoel dan in Laakdal en Meerhout.  

Phishing en andere informaticacriminaliteit verder in opmars 

Inwoners worden het vaakst slachtoffer van informaticacriminaliteit. 40% geeft aan minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van phishing, 34% zegt minstens één keer slachtoffer geweest te zijn van oplichting via internet en 7% van hacking. De opmars vinden we ook terug in heel België en de resultaten zijn gelijklopend met vergelijkbare politiezones. De cijfers tonen dus aan hoe alomtegenwoordig informaticacriminaliteit vandaag de dag is en hoe belangrijk het is om te blijven inzetten op preventie en op beveiliging van informaticasystemen. 

Dark number 

De bevraging geeft de politie ook een zicht op het ‘dark number’. Dit is het percentage van de gepleegde feiten dat niet aangegeven wordt bij de politie. Bij diefstallen is de aangiftebereidheid het grootst. Phishing, oplichting via internet en hacking behoren tot de categorie van criminele feiten waarvan het minst aangifte wordt gedaan. Van de bevraagden die aangaven het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van phishing, heeft amper 8% aangifte gedaan. Bij oplichting via internet is dat slechts 10% en bij hacking 16%. De aangiftebereidheid voor informaticacriminaliteit is in alle zones zeer laag. Het is dus belangrijk om de drempel voor aangiftebereidheid te verlagen. 

Gedragen veiligheidsbeleid 

De resultaten van de Veiligheidsmonitor zijn een belangrijke informatiebron voor het uitwerken van een gedragen veiligheidsbeleid in de politiezone.  

    

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu