Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

13 mrt 23 Ziekenhuis Geel en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout ondertekenen samenwerkingsprotocol

Je zou het misschien niet direct verwachten maar ziekenhuizen en politie moeten regelmatig samen optreden, ook in Geel. Denk maar aan situaties zoals verdwijningen, intrafamiliaal geweld, collocaties, verhoren van medisch personeel of patiënten, strafbare feiten die in het ziekenhuis gepleegd worden (bijvoorbeeld geweld tegen zorgpersoneel of andere patiënten, diefstal, …), Exited Delerium Syndrome, vragen vanwege Parket of onderzoeksrechter, … Deze samenwerking is niet altijd evident omdat we allebei een andere focus hebben en gebonden zijn aan regelgeving en beroepsgeheim. De laatste jaren zijn Ziekenhuis Geel en Politiezone Geel - Laakdal - Meerhout als partners naar elkaar toegegroeid. Dit hebben we vandaag bevestigd in de ondertekening van het officieel samenwerkingsprotocol. Dit protocol geeft zowel het zorgpersoneel als het politiepersoneel een houvast bij hun handelen om zo in de toekomst nog beter te kunnen samenwerken. Alle partners zijn er bijzonder enthousiast over, dat lees je in onderstaande quotes.

“De agressie naar zorgverleners is een bestaand gegeven in onze maatschappij en deze overeenkomst is een eerste stap om dit probleem verder aan te pakken.” Vera Celis, Burgemeester Stad Geel

“De positieve evolutie in een goede samenwerking, hebben we nu bezegeld met een samenwerkingsprotocol. Gezondheidszorg en veiligheidszorg gaan hand in hand.” Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel - Laakdal - Meerhout

“Duidelijk afspraken zorgen voor een goede en efficiënte samenwerking, wat zeker in noodsituaties een meerwaarde is.” Niki Vreys, coördinator geweldsbeheersing politiezone Geel - Laakdal - Meerhout

Het ziekenhuis en zeker de spoed werkt dagdagelijks intens samen met de politie. Een goede samenwerking is dus van cruciaal belang. Met deze overeenkomst hebben we een aantal problemen vanuit ieders perspectief een leidraad gegeven om de samenwerking nog vlotter te laten verlopen.” Dr. Gerry Van Der Mieren, Diensthoofd Spoed Ziekenhuis Geel