Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

08 feb 23 Daling van het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden en doden

In 2022 stelden we in de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 181 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, dit is een stijging van bijna twaalf procent ten opzichte van 2021. Hoewel het aantal ongevallen na de twee coronajaren terug stijgt, zien we deze stijging gelukkig alleen bij verkeersongevallen met lichtgewonden. Er is een daling van het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden en doden. Jammer genoeg gebeurden er twee dodelijke ongevallen.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel steeg met twaalf procent ten opzichte van 2021. Het is ook belangrijk om naar het aantal slachtoffers te kijken. Dit aantal steeg met zeven procent. Bij de zwaargewonden stellen we een daling vast van 36 procent: in 2021 raakten 28 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2022 waren dit er tien minder. Drie mensen overleden in 2022 bij een verkeersongeval in de zone.

2020 en 2021 waren jaren met uitzonderlijk weinig verkeersongevallen en -slachtoffers door de toen geldende coronamaatregelen. Wanneer we de cijfers vergelijken met 2019, zien we een lichte stijging (5 procent) van het aantal verkeersongevallen en een zelfde aantal verkeersslachtoffers. Ook ten opzichte van 2019 zien we een sterke daling van het aantal zwaargewonden.

Kwetsbare weggebruikers

49 procent van de verkeersslachtoffers in 2022 was een kwetsbare weggebruiker. In 2021 was dit 43 procent. 104 personen van deze groep werden lichtgewond, negen slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (75 procent). De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders.

Verzwarende omstandigheden

Tien verkeersongevallen met gewonden (6 procent) werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas had gekeken of verdovende middelen had gebruikt. De meerderheid (61 procent) van deze bestuurders die onder invloed reed, waren mannen.

Bij 22 verkeerongevallen (12 procent) werd er vluchtmisdrijf gepleegd. De meerderheid (60 procent) van deze slachtoffers waren kwetsbare weggebruikers. Gelukkig werd niemand zwaargewond.

Snelheid en andere verkeerinbreuken

In 2022 stelden we 41 514 verkeersinbreuken vast. Dit is een daling met achttien procent ten opzichte van 2021. Deze daling is te verklaren door minder snelheidsovertredingen. Maar het overgrote deel - 87 procent - van de inbreuken blijven nog altijd de snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera bijna 126 000 bestuurders. Acht procent hiervan reed sneller dan toegelaten. Iets minder dan 29 000 bestuurders reden te snel op een trajectcontrole.

Drie procent van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken om een voertuig te besturen. Vorig jaar was dit nog vier procent. 73 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. 44 bestuurders waren onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

2 443 personen kregen een boete omdat ze reden op een plaats waar het niet toegelaten is (b.v. voetgangerszone, overweg, …). We schreven 1 110 PV’s uit voor foutief parkeren of stilstaan. 382 personen kregen een boete omdat ze al rijdend aan het gsm-en waren en 302 bestuurders negeerden een verbodsbord.

Controles blijven nodig

Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote ‘killers’ in het verkeer. De politiezone zal haar controles onverminderd verderzetten.

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu