Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

14 sep 22 Zeven certificaten Inbraak Veilig uitgereikt

Zeven inwoners uit onze politiezone krijgen het certificaat Inbraak Veilig uitgereikt. Drie van hen waren op woensdag 14 september aanwezig op het politiecollege en kregen dit certificaat uit handen van burgemeesters Vera Celis (Geel), Tine Gielis (Laakdal) en Nele Geudens (Meerhout).

Als je inbraakpreventie-advies hebt aangevraagd en je hebt daarna alle geadviseerde maatregelen goed uitgevoerd, ontvang je het ‘Certificaat Inbraak Veilig’. Met dit certificaat kan je laten zien dat je woning een goede basisbeveiliging heeft en zorgt ervoor dat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben als ze bij jou willen inbreken. Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun poging stoppen. Je ontvangt hiervan een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat je aan je gevel kan bevestigen. Dit zet misschien ook je buren aan om hetzelfde te doen en het zal inbrekers ontmoedigen om bij jou proberen in te breken. 

Aanvraag GRATIS inbraakpreventief advies: Inbraakpreventie | Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (pzglm.be)
Certificaat Inbraak Veilig: Certificaat inbraak veilig

Meer info?

Team preventie en participatie
014 56 47 31
pz.glm.preventie@police.belgium.eu