Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

02 aug 22 Periodieke overzichten: cybercrime januari - juni 2022

Computers, smartphones en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze digitalisering heeft ook zijn keerzijde. Criminelen maken graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten. In de eerste zes maanden van dit jaar registreerden we dagelijks één of meerdere aangiftes van informaticacriminaliteit. Dit is bijna een vierde meer dan een jaar geleden. De bedragen die aangegeven werden gaan van een tiental euro’s tot duizenden euro’s. Het totale nadeel van alle aangiftes in het eerste semester van 2022 ligt rond de 950 000 euro. 

In meer dan de helft (61%) van de geregistreerde feiten gaat het over informaticafraude.  Het gaat hier om phishing via mail, whatsapp, sms, …  De tweede grootste categorie is oplichting met internet (26%). Hierbij gaat het om fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapsfraude, …  

Cybercriminaliteit is één van de prioriteiten uit het  Zonale Politieplan 2020 –2025.  

Omdat het nadeel meestal aanzienlijk is, zetten we ook veel in op preventie. Naast het regelmatig waarschuwen voor cybercriminaliteit op onze website en sociale media, werden het afgelopen jaar cyberpreventie-adviseurs opgeleid. Dit zijn vrijwilligers die de inwoners kunnen helpen om zich beter te beschermen tegen deze oplichtingsvormen. Op een infosessie cyberpreventie informeren, sensibiliseren en adviseren deze vrijwilligers de aanwezigen. Ze vangen ook slachtoffers van informaticacriminaliteit op en maken hen weerbaarder tegen nieuwe oplichtingspogingen.  

Meer info over cyberpreventie vind je op onze website: Cyberpreventie | Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (pzglm.be) 

Meer info?

Team preventie en participatie
014 56 47 31
pz.glm.preventie@police.belgium.eu