Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

20 jul 22 Periodieke overzichten: verkeer januari - juni 2022

Tijdens de eerste zes maanden van 2022 stelden we 86 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, dit is een stijging van bijna twintig procent ten opzichte van 2021. Het aantal slachtoffers steeg met 24 procent. Deze stijging situeert zich bij de lichtgewonden, het aantal zwaargewonden en doden daalde met een derde.

Verkeersslachtoffers
Er vielen 106 lichtgewonden. Negen personen werden zwaar gewond (12 in 2021) en we registreerden geen dodelijke ongevallen in de eerste zes maanden van dit jaar (2 in 2021).  

Verkeersovertredingen
We stelden 22 180 verkeersinbreuken vast. Dit is een daling (20 procent) ten opzichte van het eerste semester in 2021. Het overgrote deel (90 procent) van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera ruim 67 500 voertuigen. Zeven procent hiervan reed sneller dan toegelaten.  

Verkeerscontroles
Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten uit het Zonale Politieplan 2020 –2025. In de toekomst blijven we in onze politiezone verkeerscontroles uitvoeren, zowel bij dagelijkse controles als tijdens gerichte verkeersacties.