Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

15 jul Ga niet zwemmen in kanalen of onbewaakte zones

Er komen opnieuw hete temperaturen aan en dus is het verleidelijk om een frisse duik te nemen in een kanaal of rivier, maar dat is verboden en het houdt bovendien heel wat gevaren in. Er zijn verschillende locaties, zoals de oevers van het Kempisch Kanaal of het Albertkanaal, waar mensen vaak samenkomen als het warm is, maar zwemmen is er niet toegelaten. 

De wetgeving is nochtans heel duidelijk:
In de kanalen en bevaarbare waterlopen is het verboden te zwemmen en dus strafbaar op basis van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (K.B. van 24 september2006)  Art.6.37 : “Het sportduiken of zwemmen is enkel toegelaten overdag op de panden of delen van panden waarvan het begin  wordt  aangeduid  door  het  verkeersteken E.105.”


Op de kanalen en bevaarbare waterlopen die onze politiezone doorkruisen is dergelijk toelatingsbord nergens te vinden. Van een brug in het water springen wordt gelijkgesteld met duiken en is dus verboden. Een uitzondering op deze regel kan door de burgemeester worden toegelaten in het kader van een vergund evenement zoals een triatlon of zwemwedstrijd.

Zwemmen in een kanaal of een waterplas houdt meerdere risico's in. Door de temperatuurverschillen kan je een thermoshock krijgen, je gaat dan onder water hyperventileren of je spieren schieten in een kramp. In troebel water is het moeilijk om gevaarlijke obstakels te zien en je kan ziek worden door de aanwezigheid van bacteriën of virussen in het water. 

We controleren tijdens de zomermaanden extra op plaatsen waar mensen een duik nemen waar het eigenlijk niet mag. Er zijn in de ruime omgeving voldoende alternatieven waar zwemmen wel toegelaten is. Wie het zwemverbod overtreedt, riskeert een GAS-boete.