Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

27 apr 22 Drie nieuwe ANPR-sites vormen het sluitstuk van het ANPR-netwerk in Laakdal

In de strijd tegen rondtrekkende daderbendes bouwt de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout al sinds 2014 gestaag aan een volledig netwerk van slimme camera’s. Op basis van de gelezen nummerplaat wordt op het moment zelf nagegaan of het voertuig en zijn eigenaar in aanmerking komen voor het plegen van criminele feiten. Om rondtrekkende daderbendes te kunnen detecteren dienen in eerste instantie de wegen van en naar autosnelwegen voorzien te worden van camera’s. Na het op- en afrittencomplex van Geel-West en Ham, zal ook binnenkort Geel-Oost afgedekt zijn met slimme camera’s. Bij het opsporen van voertuigen die betrokken zijn bij criminele feiten hebben de ANPR-camera’s al vele malen hun nut bewezen.

Op- en afrittencomplexen cruciaal

Rondtrekkende daderbendes gebruiken vaak autosnelwegen om snel te vluchten. Daarom is het cruciaal om de wegen van en naar autosnelwegen te voorzien van camera’s. Samen met de naburige politiezones werd dit al snel gerealiseerd voor het op- en afrittencomplex van Geel-West en van Ham. Voor Geel-Oost, wat op het grondgebied van de gemeente Laakdal ligt, moest gewacht worden op de herinrichting van het op- en afrittencomplex. Door herhaaldelijk en langdurig uitstel van deze werken miste de politiezone een belangrijke schakel in het ANPR-netwerk. Alleen op de Nijverheidsweg en Hezemeer in Laakdal en Winkelomseheide in Geel kon vele jaren geleden al een ANPR-site gebouwd worden. De wegen naar Klein-Vorst, Groot-Vorst en Eindhout waren lange tijd niet afgedekt met camera’s.

Heraanleg rondpunt uitgelezen kans voor drie nieuwe ANPR-sites in Laakdal

Van de werken aan het nieuwe ronde punt werd gebruik gemaakt om de grond- en graafwerken al uit te voeren voor de installatie van drie nieuwe ANPR-sites. Twee ANPR-sites komen op de Nieuwe Baan, langs elke kant van het ronde punt. De derde site komt op de Heikantstraat. Op die manier worden alle wegen van en naar het op- en afrittencomplex afgedekt door ANPR-camera’s. De goedkeuring voor het gebruik ervan is gegeven op de gemeenteraad van Laakdal op 26 april 2022. Er wordt verwacht dat de camera’s binnen enkele maanden hun werk kunnen doen.

Totaal van 14 ANPR-sites in gemeente Laakdal

De gemeente Laakdal zal binnenkort beschikken over 14 ANPR-sites die elk voorzien zijn van een camera in elke rijrichting. Hierdoor zijn al de belangrijkste wegen van en naar Diest, Tessenderlo, Meerhout en Geel en de wegen van en naar de E313 binnenkort voorzien van automatische nummerplaatlezers. Sommige ANPR-sites zijn bovendien ook geïntegreerd in trajectcontroles.

Horen, zien en melden

Camera’s op zich zijn echter niet zaligmakend. Daarom blijft de politie aandringen op het melden van verdachte situaties met vermelding van gehele of gedeeltelijke nummerplaten. Op die manier kunnen bevolking en politie samenwerken bij het opsporen van verdachten van criminele feiten.