Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

19 jan Aandeel kwetsbare weggebruikers daalde in 2021 met acht procent

In 2021 stelden we in de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 163 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, één van de laagste cijfers ooit. Enkel in 2016 en 2020 waren er minder verkeersongevallen. 225 mensen raakten gewond. Jammer genoeg gebeurden er vier dodelijke ongevallen.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel steeg met achttien procent ten opzichte van 2020. Het is ook belangrijk om naar het aantal slachtoffers te kijken. Ook dit aantal steeg met 23 procent. Bij de zwaargewonden stellen we een stijging vast van 22 procent: in 2020 raakten 23 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2021 waren dit er vijf meer. Vier mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone.

2020 was wel een jaar met uitzonderlijk weinig verkeersongevallen en -slachtoffers door de toen geldende coronamaatregelen. Wanneer we de cijfers vergelijken met 2019, zien we bij zowel de verkeersongevallen als bij de verkeersslachtoffers een daling van vijf procent.

Kwetsbare weggebruikers

43 procent van de verkeersslachtoffers in 2021 waren kwetsbare weggebruikers. In 2020 was dit nog 51 procent. 76 personen van deze groep werden lichtgewond, twintig slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en één motorrijder overleefde het ongeval niet. De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (74 procent).

De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. De helft werd zwaargewond, één motorrijder kwam om bij het ongeval. Bij de fietsers was dit één op de vijf en bij de bromfietsers één op de zeven. De kwetsbare weggebruikers blijven de komende jaren extra aandacht vragen.

Rijden onder invloed

Dertien verkeersongevallen met gewonden werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De meerderheid (77 procent) van deze bestuurders die onder invloed reed, waren mannen. 66 procent van deze bestuurders onder invloed was tussen de 30 en 50 jaar.

Snelheid en andere verkeerinbreuken

In 2021 stelden we 50 932 verkeersinbreuken vast. Dit is een daling met zeventien procent ten opzichte van 2020. Deze daling is te verklaren door minder snelheidsovertredingen. Maar het overgrote deel - 90 procent - van de inbreuken blijven nog altijd de snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera bijna 177 000 bestuurders. Negen procent hiervan reed sneller dan toegelaten. Iets meer dan 32 500 bestuurders reden te snel op een trajectcontrole.

Vier procent van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken om een voertuig te besturen. Vorig jaar was dit nog twee procent. 60 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. 42 bestuurders waren onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

557 personen kregen een boete omdat ze al rijdend aan het gsm-en waren. 503 personen kregen een boete voor foutief parkeren of stilstaan. We schreven 163 bekeuringen uit omdat men niet in orde was met de technische keuring. Voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel en/of foutief gebruik van een kinderzitje, stelden we 125 onmiddellijke inningen op.

Controles blijven nodig

Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote ‘killers’ in het verkeer. De politiezone zal haar controles onverminderd verderzetten.

 

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu