Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

07 sep 98 procent BOB in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

Tijdens de twaalf weken van de afgelopen BOB-zomercampagne controleerde de politie 2510 bestuurders. Ruim 98 procent blies ‘safe’ en legde dus een negatieve ademtest af. 42 chauffeurs hadden te veel gedronken. Bij dertien bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

BOB-zomercampagne
De BOB-campagne ging dit jaar van start op 4 juni, bij de aanvang van het EK voetbal en de heropening van de horeca en liep tot 31 augustus. De resultaten tonen aan dat de overgrote meerderheid de boodschap goed begrepen heeft dat drinken en rijden niet samengaan. Er gebeurden achttien verkeersongevallen waarbij de betrokkenen te veel gedronken hadden. Het is dus noodzakelijk om te blijven controleren.

Dagelijkse controleacties
De politiezone kiest hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gaan door op verschillende dagen en tijdstippen in Geel, Laakdal en Meerhout. Ook wordt er regelmatig gecontroleerd op sluipwegen die door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden. Verkeersveiligheid is een prioriteit in het zonaal politieplan 2020 – 2025, in de toekomst zullen gelijkaardige controles georganiseerd worden.