Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

22 jul Informaticacriminaliteit is dagelijkse kost

Computers en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze populariteit heeft ook zijn keerzijde. Criminelen maken zeer graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten. In de eerste zes maanden van dit jaar registreerden we dagelijks een aangifte van informaticacriminaliteit. Dit is wel bijna een derde minder dan een jaar geleden. De bedragen die aangegeven worden gaan van een tiental euro’s tot duizenden euro’s. 

In bijna de helft van de geregistreerde feiten gaat het over oplichting met internet (48 %). Hierbij gaat het om fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapsfraude, … De tweede grootste categorie is informaticafraude. Bij informaticafraude gaat het om phishing via mail, whatsapp, sms, … Deze categorie omvat 44 procent 

Cybercriminaliteit is één van de prioriteiten uit het Zonale Politieplan 2020 –2025In de toekomst blijven we in onze politiezone werken aan preventie en bewustwording van de verschillende fraudevormen.

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu