Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

26 mei 21 Resultaten provinciale verkeersacties zwaar vervoer

Tussen 3 en 21 mei organiseerde onze verkeerspolitie controleacties op het vrachtverkeer. Dit kadert in een gecoördineerde provinciale verkeersactie 'zwaar vervoer' waaraan zowel lokale politiezones als de federale wegpolitie deelnemen. Er werden 92 binnenlandse en 33 buitenlandse voertuigen gecontroleerd.

Tijdens de controles ging de aandacht naar de vereiste documenten voor zowel het voertuig als de lading, de ladingzekering, rij- en rusttijden, sociale wetgeving en de technische eisen van het voertuig. We controleerden bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en uitzonderlijk transport. De controles vonden plaats in Geel, Laakdal en Meerhout. In totaal werden een zeventigtal processen-verbaal uitgeschreven: 

  • ️13 pv's voor overlading 
  • 5 pv's voor inbreuken op uitzonderlijk vervoer (signalisatie en/of vergunning) 
  • 2 pv's voor inbreuken op de ADR-wetgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen) 
  • 2 pv's voor een foutieve tachograaf 
  • 2pv's voor een inbreuk op de rij- en rusttijden 
  • 1 pv voor een inbreuk op de maximale hoogte 
  • 7 pv's wegens het niet correct zekeren van de lading 
  • 23 pv's voor gsm gebruik tijdens het rijden 
  • 17 pv's voor andere verkeersinbreuken (keuring, inschrijvingsbewijs, technische eisen van het voertuig, …) 

Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten uit het Zonale Politieplan 2020-2025. We blijven deelnemen aan gecoördineerde verkeersacties en organiseren gerichte dagelijkse controles.