Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

19 apr Grootschalige controleactie i.s.m. douane en RVA

Bij een grootschalige controleactie op de N19g en de Antwerpseweg in Geel hebben de politie, de FOD Douane en Accijnzen en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op donderdag 15/04 meerdere overtredingen vastgesteld. De acties gingen door van 7u30 tot 15u30 en waren vooral gericht op controle van de boorddocumenten, aangiftes van tewerkstelling, werkvergunningen en achterstallige geldboetes. 

De FOD Douane en Accijnzen controleerde chauffeurs op openstaande boetes die ze moesten betalen na een gerechtelijk vonnis. Zij inden tijdens de actie 11 763,71 euro aan achterstallige boetes en namen drie voertuigen in beslag. Er werd ook een boete van 990 euro uitgeschreven voor het transport van illegale goederen.  

Medewerkers van de RVA controleerden 80 personen en stelden 6 pv's voor zwartwerk en 1 pv voor een inbreuk op de tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten vast. Bijkomend werden zes dossiers voor verder onderzoek geopend.  

Daarnaast schreef de politie twaalf boetes uit voor verkeersinbreuken. Vijf chauffeurs reden met een auto zonder geldig keuringsbewijs. Verder waren er inbreuken op de technische eisen van het voertuig, versleten banden en de ladingzekering. Eén niet-verzekerd voertuig werd getakeld. 

In de toekomst zullen in onze politiezone gelijkaardige controleacties uitgevoerd worden, zowel in Geel, Laakdal als Meerhout.