Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

02 apr Rechtzetting reportage RTV-nieuws 31-03-2021

De voorbije week kwam in het RTV-nieuws aan bod dat inlineskaters niet op de fietsostrades mogen skaten. Dit thema kwam in het nieuws omdat de politie hiervoor al boetes zou hebben uitgeschreven. We kregen hierop heel wat vragen en reacties en plaatsen hieronder een rechtzetting van de gegeven informatie.
 
Boetes op de fietsostrade
Op 31 maart 2021 kwam in het RTV-nieuws aan bod dat inlineskaters niet op de gedeelten van fietsostrades die aangeduid zijn met de borden F99c – met de afbeelding van een speedpedelec en een fiets - mogen skaten. Dit thema kwam in het nieuws omdat de politie hiervoor al boetes zou hebben uitgeschreven.
Dit laatste klopt niet.
 
Fietsostrades zijn een recent fenomeen. De wetgeving hierover is momenteel nog niet zo eenduidig en wie er allemaal op mag rijden, is voor interpretatie vatbaar. Tot nu waren wij van mening dat de fietsostrade op ons grondgebied alleen toegankelijk was voor fietsers en speedpedelecs, zoals op de borden F99c ook staat vermeld. Na ingewonnen advies zijn deze gedeelten van de fietsostrade ook toegankelijk voor iedereen met een ‘voortbewegingstoestel’ dat sneller dan stapvoets gaat. Het is hierbij van geen belang of het een gemotoriseerd voortbewegingstoestel betreft of niet. En dat inlineskaters, maar ook gebruikers van een elektrische step dus toegang hebben tot fietsostrades. Voetgangers en gebruikers van voortbewegingstoestellen waarmee niet sneller wordt gereden dan stapvoets, zijn niet toegelaten. We excuseren ons voor de foutieve informatie die we daarover gaven via het RTV-nieuws.
 
Aanpassen verkeerswetgeving?
We hebben ook initiatief genomen om samen met de provincie, want zij zijn momenteel wegbeheerder van de fietsostrade, de hiaten in de verkeerswetgeving aan te kaarten en weg te werken. Ook de maximale toegelaten snelheid en de plaats van de weggebruikers op deze wegen voor fietsers en speedpedelecs zijn een heikel thema.