Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

22 mrt Verkeerscontroles wijkteam Laakdal

Inspecteurs van het wijkteam Laakdal hielden op zaterdag 20 maart tussen 06u00 en 14u00 verkeerscontroles op verschillende plaatsen in de gemeente. Zowel op vaste locaties als tijdens patrouilles controleerden we 112 weggebruikers. Er werden 15 inbreuken vastgesteld: 

  • 6 pv's voor het niet dragen van de veiligheidsgordel 
  • 4 pv's voor wielertoeristen op de rijbaan waar een fietspad is 
  • 1 pv nachtlawaai voor een vroege levering aan de supermarkt (n.a.v. klachten door buurtbewoners)
  • 1 pv voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden 
  • 1 pv voor het parkeren op het fietspad 
  • 1 pv voor een foutieve nummerplaat op de aanhangwagen 
  • 1 pv voor het niet kunnen voorleggen van een geldig identiteitsdocument 

Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten uit het Zonale Politieplan 2020-2025In de toekomst zullen in onze politiezone gelijkaardige controleacties uitgevoerd worden, zowel in Geel, Laakdal als Meerhout.  

Meer info?

Wijkkantoor Laakdal
014 57 01 12
pz.glm.wijk.laakdal@police.belgium.eu