Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

12 feb Provinciale verkeersactie zwaar vervoer

Tussen 1/2 tot 11/2 organiseerde onze verkeerspolitie controleacties op het vrachtverkeer. Dit kadert in een gecoördineerde provinciale verkeersactie 'zwaar vervoer' waaraan zowel lokale politiezones als de federale wegpolitie deelnemen.
 
Vrachtwagens, bestelwagens en uitzonderlijk transport worden gecontroleerd en indien nodig door één van onze motards begeleid naar de weegbrug naast de R14 in Geel. Bij de controles is er speciale aandacht voor het respecteren van de rij- en rusttijden, de vereiste documenten voor zowel het voertuig als de lading en de ladingzekering. De controles vonden plaats op meerdere dagen en tijdstippen. In totaal werden een vijftigtal processen-verbaal uitgeschreven. De gecoördineerde provinciale actie loopt tot 21 februari, in onze politiezone zullen de komende dagen nog controles volgen.
 
- 31 pv's voor overlading
- 5 pv's voor inbreuken op uitzonderlijk vervoer (signalisatie en/of vergunning)
- 2 pv's voor inbreuken op de ADR-wetgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen)
- 2 pv's voor het niet correct invullen van de vrachtbrief
- 3 pv's voor een inbreuk op de achteruitsteek van de container
- 1 pv voor een inbreuk op de maximale hoogte
- 2 pv's wegens het niet correct zekeren van de lading
- 6 pv's voor andere verkeersinbreuken (gsm-gebruik, keuring, bandenspanning, ruiten sneeuwvrij maken,…)