Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

27 jan Vogelgriep: ophokplicht nog steeds van kracht

Alle houders van pluimvee, ook particulieren, moeten nog steeds hun dieren ophokken of afschermen. Dit omdat er nog steeds vogelgriep aanwezig is bij wilde vogels in ons land. De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Verplichte maatregelen
Om de verspreiding van vogelgriep onder vogels en pluimvee tegen te gaan blijven de volgende maatregelen gelden voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels:
  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Door de dieren af te schermen wordt contact met wilde vogels vermeden.
    • Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
    • De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten. Je mag geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn verboden voor zowel particuliere als professionele pluimveehouders.

(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels (bv. struisvogels) omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

De verplichte maatregelen die op 1 november zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap voor voedselveiligheid.
Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Een dode wilde vogel opgemerkt?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer informatie over de vogelgriep op de website van het FAVV.

Bron: website Lokale Politie Westkust