Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

02 sep Veilig schoolbegin

Het nieuwe schooljaar is gestart. Zoals elk jaar zullen onze politieagenten ook bij dit nieuwe schoolbegin zichtbaar aanwezig zijn in de schoolomgevingen en op de routes van en naar de scholen. Het toezicht is zowel voor automobilisten, als fietsers en voetgangers. In het begin zal de politie waarschuwend en vermanend optreden, nadien ook verbaliserend.

Veilige schoolomgeving

We beperken dit extra toezicht niet tot de eerste weken van het schooljaar. Met de actie ‘veilige schoolomgeving’ wil de politiezone de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen het ganse schooljaar verhogen. Een veilige schoolomgeving is immers niet alleen een zaak van de politie. De inspanning en aandacht van (groot)ouders, kinderen, jongeren en de scholen is hierbij onontbeerlijk.

Extra toezicht

De politie let extra op onaangepaste snelheid, correct parkeren, gordeldracht en kinderzitjes. Maar ook op gsm-gebruik, het respecteren van de voorrangsregels en roekeloos rijgedrag van zowel fietsers als automobilisten. Het volgen van de verkeersregels in de fietsstraten wordt nauwlettend in het oog gehouden.

Zonaal Veiligheidsplan

Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten uit het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 en krijgt daarom blijvende aandacht in de dagelijkse werking van de politiezone.

x
Dienstverlening tijdens coronacrisis
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

Vragen corona?

Naar het digitaal loket