Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

13 jul Wij zoeken extra vrijwilligers!

In het Zonale Veiligheidsplan van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is burgerparticipatie één van de prioriteiten waaraan de komende jaren extra aandacht zal geschonken worden. Inwoners zullen nog meer betrokken worden bij de politiewerking. We zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons team uit te breiden.

Kan jij je engageren om mee in te staan voor een veilige en leefbare samenleving? Word dan vrijwilliger bij de lokale politie!

Diefstalpreventieadviseur particuliere woningen
Je geeft deskundig advies en nuttige tips over inbraakpreventie voor woningen gelegen in de gemeenten van onze politiezone.

Verkeersvrijwilliger
Je draagt op verschillende manieren bij aan de verkeersveiligheid in de politiezone. Je helpt bij het creëren van een veilige schoolomgeving en neemt deel aan preventieve verkeersacties van de politiezone:
- begeleiding van kinderen, senioren,... en andere groepen die op uitstap gaan;
- ondersteuning bij de verkeerslessen in de lagere scholen;
- beoordeling van het fiets -en voetgangersexamen i.s.m. de wijkagent en andere verkeersvrijwilligers;
- fietscontroles in de scholen, samen met de wijkagent.

Opleiding
Alle kandidaat-vrijwilligers volgen een gespecialiseerde opleiding die door de politiezone georganiseerd en bekostigd wordt. Voor de opdrachten die je nadien zal uitvoeren ben je verzekerd en ontvang je een onkostenvergoeding.

Infosessies
Op donderdag 30 juli om 17.30 en 19.30 uur organiseren we twee infosessies in Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 in Geel. De infosessies hebben plaats in een ruime zaal waar de afstandsregels gerespecteerd worden en handgel voorzien is. Breng zeker een mondmasker mee.

UPDATE

Omwille van de verstrengde corona-maatregelen zullen de infosessies uitgesteld worden naar een nog nader te bepalen datum. 
Geïnteresseerden in onze vrijwilligerswerking kunnen steeds contact opnemen met Jos Delarbre (0495 48 86 72 - jozef.delarbre@police.belgium.eu) en worden telefonisch verder geïnformeerd.

x
Dienstverlening tijdens coronacrisis
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

Vragen corona?

Naar het digitaal loket