Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

12 feb Preventieve drugsactie in GO! Geel

Bij twee verschillende controleacties in het secundair onderwijs GO! Geel werden in totaal 215 leerlingen gecontroleerd op drugsbezit. De actie kwam tot stand door een zeer goede samenwerking tussen de schooldirectie en de politie. Er werd bij vijfentwintig leerlingen positief gereageerd door de drugshond. Deze controles maken deel uit van het drugsbeleidsplan van de school.

GO! Geel
In het totaal werden 215 leerlingen en zeventien leerkrachten in verschillende klassen gecontroleerd. Hiervoor werden drugshonden ingezet om de schooltassen, kledij en lockers van de leerlingen te controleren. Er werd bij vijfentwintig leerlingen positief gereageerd door de honden. Of er bij hen ook effectief sprake is van drugsbezit of -gebruik is niet noodzakelijk, maar wordt verder onderzocht.

Drugsbeleidsplan
De secundaire scholen hebben - samen met de politie en de drugspreventiemedewerker van de stad Geel - een drugsbeleidsplan opgesteld. Dit plan omvat zowel een preventief als een repressief luik, waarin staat dat drugscontroles op de scholen kunnen plaatsvinden. De acties van de afgelopen weken zijn gekaderd in een sensibiliserend plan en vloeien niet voort uit concrete problemen.

Ondersteuning actie
De actie verliep zeer vlot en duurde van 9.30 tot  10.30 uur. De lokale politie zette 14 medewerkers in en kreeg bijstand van 2 agenten met drugshond van de Federale Politie.

x

Gewijzigde dienstverlening door coronacrisis

Onze politiezone zet nu hoofdzakelijk in op dringende politiehulp en het toezien op het naleven van de afgekondigde maatregelen.

Dienstverlening politie
Vragen corona?

Naar het digitaal loket