Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

31 dec Veiligheid? Ook in 2020 een gedeelde zorg!

Volgens de Gallup World Poll en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelde 78% van de Belgen vertrouwen in en/of waren ze tevreden over de lokale politie in ons land.

Uit de veiligheidsmonitor van 2018 bleek dat 64% van de Belgen tevreden tot heel tevreden was over de lokale politie in België. Met 73% tevredenheid scoorde onze politiezone ook merkelijk beter dan het gemiddelde van de politie in België, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Uit onze eigen permanente bevraging van het onthaal voor aangiftes op afspraak mogen we besluiten dat liefst 96% van de mensen die een beroep deden op deze dienstverlening, (heel) tevreden is over ons onthaal in het hoofdkantoor in Geel en in de wijkkantoren in Laakdal en Meerhout. Ook 96% van hen stelt (veel) vertrouwen in de politiezone.

Bedankt voor deze bemoedigende cijfers, die ook in 2020 weer de drijfveer zullen zijn voor onze medewerkers om het beste van zichzelf te geven.

Veiligheid is een gedeelde zorg van inwoners, overheden en politie. Samen met jullie verder werken aan veiligheid blijft één van onze uitdagingen!

 

x

Gewijzigde dienstverlening door coronacrisis

Onze politiezone zet nu hoofdzakelijk in op dringende politiehulp en het toezien op het naleven van de afgekondigde maatregelen.

Dienstverlening politie
Vragen corona?

Naar het digitaal loket