Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

15 apr Vuurtje stoken is verboden

Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico's: de rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder. 

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen

Droog en onbehandeld
Als je hout verbrandt bij het gerbuik van een sfeerverwarmer of BBQ of om een kampvuur aan te maken, dan mag je enkel voldoende gedroogd hout gebruiken. Vochtig snoeihout en ander nat tuinmateriaal levert immers veel meer rook op. Doordat de temperatuur relatief laag blijft, bevat die rook veel meer schadelijke stoffen.
Om een vuur aan te maken gebruik je klein aanmaakhout of aanmaakblokjes die je in de winkel kunt kopen. Gebruik geen krantenpapier, benzine, brandspiritus of paraffineblokjes. Hou ook rekening met de weersomstandigheden: je kunt beter niet stoken bij windstil en mistig weer.
Laat een kampvuur nooit onbewaakt branden of smeulen, je weet maar nooit. Gun het vuur ook de tijd om vanzelf te doven. Let extra op als er kinderen in de buurt zijn, een ongeluk is gauw gebeurd.

Kies voor een gezond alternatief
Voor de verwijdering van alle afvalstoffen bieden de Vlaamse gemeenten milieuvriendelijke oplossingen aan. Denk maar aan het recyclagepark, de kringwinkel en de verschillende selectieve huis-aan-huisophalingen. 

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om (tuin)afval te voorkomen:

  • Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt meteen veel minder oud papier.
  • Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa's snoeisel opleveren. Het betekent ook minder onderhoud.
  • Veel tuinafval kan je zelf composteren.
  • Snoeihout en ook je kerstboom kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid.
  • Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.

Betrapt
Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schending van de milieuregelgeving.
Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.
Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de GAS-ambtenaar van de gemeente. De GAS-ambtenaar kan je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opleggen.

Meer info: www.stookslim.be