Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

15 mrt Succesvolle verkeersactie i.s.m. douane Turnhout

Politieagenten uit verschillende teams van de zone hielden op donderdag 14/3 een gerichte verkeersactie in samenwerking met douane-beambten. In totaal werden er 1 417 voertuigen gecontroleerd. 25 voertuigen werden uit het verkeer gehaald, deze bestuurders werden in politiedatabanken gecontroleerd. 25 chauffeurs legden een negatieve alcoholtest af. Tijdens de actie werd ook systematisch nagegaan of er nog openstaande boetes waren.

Gebruik ANPR-camera’s
Tijdens de actie werden alle camera’s voor automatische nummerplaatherkenning in Laakdal gebruikt. Bij vier gesignaleerde voertuigen werden door de douane onmiddellijke invorderingen voor een bedrag van 1 519,63 euro uitgeschreven. 1 wagen werd inbeslaggenomen voor een invordering van 43 052,38 euro. Er werden ook 3 fiscale processen-verbaal uitgeschreven voor buitenlandse voertuigen die een Belgische kentekenplaat zouden moeten hebben.

Overige overtredingen
In totaal werden 96 processen-verbaal uitgeschreven, waarvan 91 voor snelheidsovertredingen. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij geen geldig keuringsattest kon tonen. Drie chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voor een ongeldig inschrijvingsbewijs en één chauffeur kreeg een onmiddellijke inning voor het gebruik van de GSM tijdens het rijden.

Inzet
Bij deze actie zette de politiezone twaalf personeelsleden in, ondersteund door 4 medewerkers van douane Turnhout.
De actie vond plaats op 2 locaties in Laakdal.