Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

08 jun 16 Onderzoek vormt basis voor nieuwe website van politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en Beringen/Ham/Tessenderlo

Met welk doel bezoeken de inwoners van Geel,  Laakdal en Meerhout de website van hun politiezone? Deze vraag vormde het uitgangspunt voor de nieuwe website. Zoals het een politiezone betaamt, volgde het antwoord niet uit nattevingerwerk. Via een grondig onderzoek en diepgaande analyses kreeg de politie een scherp zicht op de ‘online behoeftes’ van z’n inwoners. Dit onderzoek vormde de basis voor de inhoudelijke opbouw van de nieuwe website.

Samenwerking tussen twee politiezones

Voor de realisatie van de nieuwe website werkte de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout samen met de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Tijdens de eerste gesprekken bleek dat beide politiezones inhoudelijk op dezelfde golflengte zaten. Een samenwerking leverde beide korpsen een aanzienlijke financiële besparing op én een verdeling van de werklast.

Als eindresultaat lanceert elke politiezone een afzonderlijke nieuwe website met eigen specifieke inhoud. De achterliggende technologie, de grafische opbouw en de menustructuur zijn hetzelfde of vertonen grote gelijkenissen. 

‘Toptaken’ van de nieuwe site

De website moest inhoudelijk maximaal worden opgebouwd en uitgewerkt vanuit het standpunt van de bezoekers, hoofdzakelijk inwoners van de eigen politiezone. Een diepgaand onderzoek met een analyse van de bezoekerscijfers van de vorige website én een online enquête naar de bezoekintenties brachten heel wat waardevolle informatie aan het licht.

Op basis van dit voorbereidende werk leidde de politie de verschillende ‘toptaken’ af voor de nieuwe site. Daarbij kwamen drie zaken zeer scherp naar voor: ‘Hoe moet ik een aangifte of melding doen?’, ‘Wie is mijn wijkagent(e) en hoe kan ik die contacteren?’ én ‘Wat zijn de openingsuren van het politiekantoor?’. Deze drie elementen staan dan ook prominent bovenaan. Ze zijn vrijwel onmogelijk te missen.

Herkenbare thema’s en subthema’s

Daarnaast was het belangrijk om de overige informatie weer te geven in heldere, zeer herkenbare thema’s en subthema’s. Ook hiervoor werden de resultaten van het onderzoek gebruikt. Volgende belangrijke thema’s kwamen sterk naar voor ‘Verkeer’, ‘Diefstal, inbraak & verlies’, ‘Overlast’, en ‘Geweld & conflicten’.

Binnen elk thema schuift de website op een overzichtelijke manier zeer heldere en concrete dienstverleningen naar voor. Zo vindt de bezoeker vrijwel meteen zijn weg naar de gewenste informatie.

Elke dienstverlening is vervolgens uitgewerkt in een heldere fiche met zeer gestructureerde informatie én rechtstreekse linken naar de juiste elektronische formuleren.

‘Over de politiezone’ minder prominent

De meer organisatiegerichte informatie ‘Over de politiezone’ werd minder prominent zichtbaar, helemaal onderaan de homepagina, geplaatst. Naast het feit dat deze informatie minder wordt gezocht, bevestigt deze keuze dat de website niet draait om de politieorganisatie zelf, maar wél om de bezoeker van de website en zijn behoefte aan informatie. 

Verder koos de politiezone er zeer bewust voor om de ‘grafische vormgeving’ ondergeschikt te maken, waardoor die zeer sober bleef. De inhoudelijke keuzes primeren!

Nieuwe toepassingen

De evolutie in de opbouw van websites gaat snel. We hebben er gebruik van gemaakt om enkele nieuwe toepassingen te integreren. Uiteraard is de website ‘responsive’, waardoor ze zowel via pc, tablet als smartphone perfect te gebruiken valt. Je kunt je route berekenen naar het hoofdkantoor of de wijkkantoren. Je kunt met één klik onmiddellijk een mail versturen naar het juiste e-mailadres. Je kunt met één klik een telefoonnummer bellen. Je ziet of een kantoor op het ogenblik van het raadplegen van de website open of gesloten is. Je kunt een afspraak maken om zonder te wachten langs te komen op het hoofdkantoor.

Facebook, Twitter en YouTube

De politiezone is al enkele jaren zeer actief op sociale media als Facebook, Twitter en YouTube. Uiteraard mochten deze koppelingen niet ontbreken. Datzelfde geldt voor de populaire nieuwsbrief, met telkens een mooi aanbod aan actuele nieuwsberichten. Ook de rubriek ‘nieuws’ kreeg – hoewel niet overheersend – een duidelijk plaatsje op de nieuwe site.

Toonaangevend in politieland

Beide politiezones zijn bijzonder fier over het bereikte eindresultaat. De sites zijn te raadplegen op www.pzglm.be en www.politie-bht.be. Hopelijk inspireren we andere politiezones om ‘online’ dezelfde weg in te slaan. Beide sites betekenen voor elke zone een mooie stap voorwaarts voor een nog betere dienstverlening. De ultieme evaluatie ligt uiteraard bij de gebruikers …

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu