Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

07 mei 96 procent bobde dit weekend

Het voorbije weekend hield onze politiezone meerdere alcohol- en WODCA-acties op het grondgebied van de hele zone. Bij één van deze acties werd ook gepatrouilleerd op plaatsen die gekend zijn voor overlastproblemen in Laakdal. In totaal werden er 328 bestuurders gecontroleerd. 315 chauffeurs legden een negatieve alcoholtest af. Dit is 96 procent van de gecontroleerde bestuurders. Zes chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Zeven bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Verkeersinbreuken

Eén bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij geen geldige verzekeringspapieren kon voorleggen. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij zijn veiligheidsgordel niet droeg. Eén bestuurder omdat hij niet-handenvrij zijn smartphone gebruikte. En één persoon omdat hij zijn wagen op het trottoir parkeerde.

Overlast

Eén persoon kreeg een GAS-PV omdat hij de openbare orde verstoorde door dronkenschap.

Andere overtredingen

Er werden vier gerechtelijke processen-verbaal en drie informatierapporten opgesteld.