Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

03 mei 16 Bezoek minister Jambon aan het veiligheidshuis Ter Stokt

Vandaag brachten de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon en gouverneur mevrouw Cathy Berx, op uitnodiging van burgemeester Vera Celis, een bezoek aan het Veiligheidshuis Ter Stokt en aan het Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen (BIG).

Ze maakten kennis met de gezamenlijke dispatching van brandweer en politie. Dergelijke gedeelde dispatching is in België uniek. Daarna namen ze ruim de tijd voor een overleg met de afgevaardigden van de brandweerzone Kempen en de politiezone. Hierbij kwamen verschillende veiligheidsthema’s aan bod. Dit overleg verliep in alle openheid. Een aantal pijnpunten werden benoemd en verder werd er een stand van zaken meegedeeld over een aantal dossiers. De voormiddag werd afgerond met een werkbezoek aan het Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen (BIG) in Geel.

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu