Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

06 sep 17 Onderzoek naar enkele malafide rijscholen in Geel

Het parket en de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout voeren een onderzoek naar enkele malafide rijscholen in Geel. Het gaat om rijscholen die hetzij niet erkend zijn en bijgevolg geen geldige bekwaamheidsattesten kunnen uitschrijven, hetzij met een heel aantal zaken niet in orde zijn en wetsovertredingen begaan zoals niet-verzekerd rijden met opleidingsvoertuigen, of instructeurs die niet over de geldige diploma’s beschikken. Ook zijn er gevallen gekend van oplichting: opleidingen die betaald werden, maar die nooit effectief zijn doorgegaan. Een bekwaamheidsattest uitgeschreven door een niet-erkende rijschool, geeft geen recht op een voorlopig rijbewijs.

In geval van twijfel over de correctheid van een rijschool, kan men de Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van de Vlaamse Overheid contacteren. Zij kunnen gerichte info geven. Zij zijn te consulteren via www.mobielvlaanderen.be/contactpunt. De betrokken rijscholen gebruiken hoofdzakelijk opleidingsvoertuigen met buitenlandse nummerplaten.

Gedupeerden kunnen klacht indienen bij de politie. Dit kan in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op afspraak (www.pzglm.be of telefonisch op 014 56 47 00) of in de politiezone van je woonplaats.

Het opsporingsonderzoek wordt voortgezet.

Turnhout, 6 september 2017.

I. Delissen, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.