Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

08 aug De politiezone blikt tevreden terug op de voorbije editie van Reggae Geel

Ook dit jaar zakten heel wat reggaeliefhebbers af naar Geel om te genieten van de zomerse vibes op het reggae festival. Ondanks het wisselvallige weer telde de organisatie meer dan 50 000 bezoekers.

Een vlot verlopen editie voor de politie

Voor de politiezone is de 39ste editie van het reggae festival vlot en veilig verlopen zonder noemenswaardige problemen. Dankzij een aangepast verkeerscirculatieplan, bijkomende parkings en een grondige briefing door de organisatie van haar seingevers waren er nauwelijks tot geen files en verliep zowel de in- als de uittocht bijzonder vlot. Ook ontving de politie dit jaar bijzonder weinig aangiftes van diefstallen.

Twee grote drugsacties

Om een duidelijk signaal te geven dat drugs op een festival niet thuis horen organiseerde de politiezone, op vraag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, dit jaar voor de tweede keer op vrijdag en zaterdag grote drugscontroles op het festivalterrein. Zij kreeg daarbij ondersteuning van drughonden van de federale politie en bijstand van andere politiezones. De festivalbezoekers werden aan de ingang van het terrein of op de camping gecontroleerd op het bezit, het gebruik en het verhandelen van illegale drugs. 222 festivalgangers werden na controle betrapt met drugs in hun bezit, drie dealers werden gevat. Het ging hoofdzakelijk om cannabis (ruim 1kg + 120 joints) maar er werden ook gebruikershoeveelheden cocaïne (9 gr), speed (8,2 gr) en 10 XTC-pillen in beslag genomen. In toepassing van de richtlijnen van het parket kregen de drugsbezitters een voorstel voor een minnelijke schikking van 75 euro voor cannabis of 150 euro voor andere drugs die ze ter plaatse konden betalen. Op een enkele uitzondering na maakten de positief gecontroleerde personen gebruik van deze mogelijkheid. Zondag tijdens een actie “drugs in het verkeer” werden nog twaalf bestuurders uit het verkeer gehaald omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten.

Administratieve aanhoudingen

Zes festivalgangers werden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring administratief aangehouden en voor de gepaste duur opgesloten in de doorgangscellen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Zoals elk jaar werden er op de lost&found-stand van de organisatie gevonden voorwerpen binnengebracht. Op het einde van het festival heeft de organisatie 37 achtergebleven voorwerpen overgedragen aan de politie. Ben je iets verloren, neem dan een kijkje op de site www.pzglm.be. Staat er iets van jou bij? Maak dan telefonisch een afspraak met het team onthaal van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het nummer 014 56 47 00 om het af te halen.