Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

07 jul Politie controleert intensief op naleving verbodsbord links afslaan in centrum Geel

Onlangs hielden agenten van de politiezone een intensieve controleactie op het naleven van het verbodsbord links afslaan (C31a) op het kruispunt Gasthuisstraat – De Billemontstraat – Laar. Al jaren is het verboden om vanuit de Gasthuisstraat links af te slaan naar de De Billemontstaat, met uitzondering voor bussen van De Lijn, fietsers en bromfietsers klasse A. De situatie op het kruispunt is goed gekend bij de bestuurders maar toch blijft er hardnekkig gezondigd worden tegen deze verkeersregel. De politie stelde 30 overtredingen vast.

Verkeersdoorstroming
Om de verkeersdoorstroming in de richting van het centrum van Geel vlot te laten verlopen, is het al jaren verboden om, komende vanuit de Gasthuisstraat, links af te draaien naar de De Billemontstraat. Een voertuig dat links de De Billemontstraat wil indraaien, moet immers eerst al het tegemoetkomende verkeer op het kruispunt doorlaten, waardoor al de achterliggende voertuigen ook moeten wachten. Door de infrastructuur van het kruispunt kunnen deze voertuigen het wachtende voertuig niet voorbij rijden. Deze situatie zorgde voor filevorming en verkeersonveilige situaties, ook voor fietsers. Daarom moeten bestuurders die langs de Gasthuisstraat naar de centrumstraten van Geel willen, via de Kollegestraat en Pastoor Van Neylenstraat naar De Billemontstraat rijden.

Hardnekkige overtreders
De afgelopen jaren werden er met de regelmaat van de klok overtreders beboet die het verbodsbord negeerden. De politie blijft echter meldingen krijgen dat de verkeersregel nog steeds hardnekkig overtreden wordt en dit voor hinder zorgt. Daarom werd er onlangs intensief gecontroleerd op het kruispunt. Tijdens de controleactie werden er 30 overtredingen vastgesteld. De bestuurders krijgen een onmiddellijke inning van 58 euro. De controles zullen verdergezet worden.