Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Geweld & Conflicten

Aangifteplicht geneutraliseerde vuurwapens


Wat?

Heb jij een geneutraliseerd vuurwapen verworven vóór 14 september 2018? Dan ben je verplicht om dit met een model 9ter te laten registreren bij de gouverneur van je woonplaats. Je moet hierbij altijd een kopie van het neutralisatieattest van de proefbank voegen. De aangifte moet uiterlijk tegen 14 maart 2021 gebeuren. Wapens die nu geneutraliseerd worden, laat de proefbank registreren door de provincie. 

Voor wie?
  • Iedereen die van vóór 14 september 2018 in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen.
Hoe?
  • Voor elk wapen moet je een model 9ter 'attest van aangifte' opstellen in drie exemplaren (één aangifte en twee afschriften ervan).
  • Voor elk wapen moet je een kopie hebben van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank (als het wapen vanaf 8 april 2016 werd geneutraliseerd) OF een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw (als het wapen vóór 8 april 2016 werd geneutraliseerd).
  • De aangifte en één afschrift én het neutralisatieattest van de proefbank (bij gebrek hiervan een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw) moet je naar de gouverneur van je verblijfplaats sturen. Het andere afschrift moet je bijhouden.
Afhandeling?
  • De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt je één van de afschriften van de aangifte terug met een registratienummer erop. Er is geen termijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden.
Mogelijke sancties?

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is strafbaar met geldboetes van 800 tot 200.000 euro en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens moeten verbeurd verklaard worden. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten waardoor alle ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

Meer info en modellen 9bis en 9ter op: https://www.cathyberx.beMeer info?

Operationeel coördinatieteam - Wapenbeheer
014 56 47 32
pz.glm.oct@police.belgium.eu

Waar?
Operationeel coördinatieteam