Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

Geweld & Conflicten

Amnestieperiode vuurwapens


Iedereen die vergunningsplichtige vuurwapens, munitie of laders bezit zonder een geldige vergunning, kan deze nog tot 31 december 2018 regulariseren. Vanaf 1 januari 2019 zullen ook laders voor vuurwapens aan dezelfde voorwaarden onderworpen zijn als die voor munitie.
 
Voorwaarden
Om te kunnen regulariseren mag het illegaal wapenbezit tot het moment van aangifte niet geleid hebben tot een proces-verbaal of onderzoeksdaad en moeten de wapens op jouw naam geregistreerd staan in het Centraal Wapenregister vóór 9 juni 2006. Uiteraard geldt de amnestieregeling niet voor verboden wapens.
 
Welke keuze heb je?
Heb je niet-vergunde wapens, munitie of laders? Geef deze dan tijdig aan bij een lokale politiezone. Je hebt de keuze om:
 • ze te laten vergunnen;
 • ze over te dragen aan iemand die gemachtigd of erkend is;
 • ze te laten neutraliseren;
 • er vrijwillig en kosteloos afstand van te doen en ze te laten vernietigen.
Hoe amnestie voor vuurwapens aanvragen?
Je doet je aanvraag best bij de politiezone van je woonplaats. Ben je inwoner van Geel, Laakdal of Meerhout?
 • Je kan je aanvraag indienen via het digitaal loket. Eén van onze medewerkers contacteert je dan om een afspraak vast te leggen.
 • Je kan je aanvraag ook telefonisch doen op het nummer 014 56 47 32 (tijdens de kantooruren).
Wat meebrengen?
 • Je wapen(s)
 • De lader(s)
 • De munitie
 • Oude vergunningen
Zorg ervoor dat je wapen ongeladen is en indien mogelijk gedemonteerd en verpakt in bijvoorbeeld een koffer of deken. En hou de munitie en laders apart.
 
Afhandeling?
 • Een politieagent gaat na of het wapen geseind staat en of je aan de voorwaarden voor regularisatie voldoet.
 • Hij bezorgt je een ingevuld en ondertekend aangiftebewijs.
Niet in orde?
Wie zich niet tijdig in orde stelt, riskeert een straf van één maand tot vijf jaar en een geldboete van 100 tot 25 000 euro.