Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Teams

Strategisch coördinatieteam


Wat?

In het strategisch coördinatieteam zitten alle strategische coördinatoren van de politiezone. Zij zijn elk verantwoordelijk voor één of meerdere van de volgende domeinen:

  • onthalen en behandelen van aangiften
  • navolgend onderzoeken
  • noodhulp verlenen
  • toezien en handhaven
  • informeren en adviseren
  • gebeurtenissen beheren
  • beheren van politionele informatie
  • faciliteiten en administratie
  • beleid en communicatie

Aangezien deze domeinen korpsbreed zijn, heeft de strategische coördinator niet alleen een inhoudelijke, operationele rol, maar ook en vooral een coördinerende rol.

Verder tekenen zij de grote lijnen en visie uit van het hele politiekorps, bieden zij operationele ondersteuning, bespreken zij beleidsmatige thema’s, …Meer info?

Strategisch coördinatieteam
014 56 47 10
pz.glm.korpschef@police.belgium.eu

Waar?
Strategisch coördinatieteam