Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Sluit online aan

WIN's

Wat is een winkelinformatienetwerk? (WIN)

Sluit online aan
Wat?

Een winkelinformatienetwerk (WIN) is een samenwerkingsverband tussen winkeliers, de gemeenten en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. In elke gemeente van de politiezone is een WIN actief. De deelnemende winkels communiceren onderling en met de politie over criminele feiten die zich voordoen in hun winkel. Een voorbeeld hiervan is het verspreiden van het signalement van een betrapte winkeldief die op de vlucht is geslagen.

De politie verspreidt via het WIN ook preventieve tips. Een WIN verhoogt het algemene veiligheidsgevoel, bevordert de sociale controle en verspreidt de preventiegedachte.


Wat kan je als aangesloten handelaar verwachten?

De politie kan naar aanleiding van een melding het WIN in werking stellen. Hierdoor ontvangt elk lid van het WIN een telefoontje met een alarmerende of informatieve boodschap. Belangrijk is dat je bevestigt dat je het bericht ontvangen hebt.

De politie verspreidt twee keer per jaar ook preventieve tips en niet-dringende boodschappen. Deze berichten dienen om de waakzaamheid te verhogen zonder dat er om een specifieke actie gevraagd wordt. Deze worden per mail verstuurd.

Voor wie?

Elke handelaar in de politiezone kan zich aansluiten bij een WIN.


Hoe aansluiten?
  • Via het digitaal loket
  • Je kan ook een inschrijvingsformulier bij je WIN-coördinator van de stad of gemeente bekomen.
Kostprijs?
  • Het lidmaatschap en de werking zijn gratis. 
Voorwaarden?
  • Je bent uitbater van een winkel of handelszaak in Geel, Laakdal of Meerhout. 
  • In de zaak is een telefoon of GSM beschikbaar.
Afhandeling?
  • Nadat je ingeschreven bent, wordt je toegevoegd aan de ledenlijst. 
  • Daarna ontvang je alle berichten.
  • Je kan ook op elk moment je lidmaatschap opzeggen. Dit doe je door je WIN-coördinator hiervan op de hoogte te brengen.
Reglement?

Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.Sluit online aan Sluit online aan
Meer info?

Team preventie en participatie
014 56 47 31
pz.glm.preventie@police.belgium.eu

Waar?
Gemeentebestuur Laakdal
Gemeentebestuur Meerhout
Stadsbestuur Geel