Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Teams

Team Cybercrime en Navolgend Onderzoek


Wat?

Het team Cybercrime en Navolgend Onderzoek:

  • voert de onderzoeken op vlak van cybercrime;
  • voert de niet-gespecialiseerde navolgende onderzoeksdaden uit van klachten en aangiften aan het onthaal;
  • voert een groot deel van de opdrachten uit die het openbaar ministerie aan de politiezone vraagt.