Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

mei 2017 Welk noodnummer bellen?

Als je in nood bent, wil je zo snel mogelijk een hulpverlener aan de lijn. Maar welk nummer bel je hiervoor het best? Bel geen noodnummer voor de grap of om te kijken of het nummer werkt. Hierdoor moeten mensen in nood, langer op hulp wachten en riskeer je een strafrechtelijke veroordeling.

101 voor dringende hulp van de politie in België

Voor dringende hulp van de politie bel je in ons land best 101. Dit nummer kan je zowel met je mobiele als vaste telefoon bellen en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dit nummer is gratis. Veel mensen denken dat je ook 112 kan bellen voor politiehulp. Dit kan, maar als je dit in België doet, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. We raden je daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

Enkele voorbeelden waarvoor je 101 kan bellen:
 • Een ongeval zonder gewonden waarbij de rijbaan is versperd
 • Een gevaarlijke en onveilige situatie op de openbare weg
 • Een inbraak of een poging tot inbraak
 • Verdachte toestanden / personen / gedragingen / … op het ogenblik dat ze zich voordoen
 • Een diefstal met geweld
 • Een vechtpartij
 • Een strafbaar feit waarvan je slachtoffer of getuige bent EN waarbij de dader nog aanwezig is (winkeldiefstal, beschadigingen/vandalisme, sluikstorten, belaging, bedreiging, …) 
 • Sluikstoken
 • Lawaaioverlast

In onze politiezone kan je ook de klok rond, voor dezelfde dringende hulp van politie, bellen naar het nummer 014 56 47 00. Heel wat niet-dringende zaken kunnen online via het digitaal loket van de politiezone afgehandeld worden.

112 voor dringende hulp van de brandweer of medische dienst in België

Voor dringende medische hulpverlening of voor brandweerhulp bel je best 112 of het oude nummer 100 dat nog steeds in gebruik is. Dit nummer kan je zowel met je mobiele als vaste telefoon bellen en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dit nummer is gratis. Noodoproepen via het nummer 112 komen op dezelfde plaats toe als de noodoproepen naar het nummer 100. Als je de brandweer of een ziekenwagen nodig hebt, bel je dus naar het noodnummer 112 (of 100).

Enkele voorbeelden waarvoor je 112 kan bellen:

 • Voor het redden en bijstaan van personen en goederen in bedreigende omstandigheden
 • Voor dringende geneeskundige hulp
 • Bij brand of rookontwikkeling of ontploffing
 • Bij vervuiling en vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Heel wat niet-dringende zaken kunnen online via het digitaal loket van de hulpverleningszone afgehandeld worden.

Europees noodnummer voor politie, brandweer en medische hulp in een land van de Europese Unie

112 is bovendien het Europese noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je vanuit elke lidstaat van de Europese Unie 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team of de politie en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dit nummer is overal gratis.

Dringend of niet-dringend

Je mag alleen naar 101 of 112 bellen als je dringend de politie, de brandweer of medische hulp nodig hebt. Als het niet nodig is om onmiddellijk hulp ter plaatse te krijgen, is het niet dringend, en bel je op het ogenblik zelf of later je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout kan je bereiken op 014 56 47 00. De huisartsenwachtpost Zuiderkempen kan je bereiken op 014 22 22 00. De brandweerzone Kempen kan je best via het e-loket van de hulpverleningszone bereiken.

Wat zeg je tijdens het telefoongesprek voor dringende hulp?

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie meedeelt aan de operator, dat je naar hem luistert en zijn vragen kan beantwoorden:

 • Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, speciale toegang, ...) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator.
 • Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, ...).
 • Geef aan of er mensen in gevaar of gewond zijn en hoeveel.
 • Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft.
 • Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen.
 • Beantwoord rustig verdere vragen.
Wat doe je als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld?

Heb je per ongeluk toch een noodnummer gebeld, haak dan niet in. Wacht tot je een operator aan de lijn krijgt en zeg hem dan dat alles in orde is en dat er geen sprake is van een noodgeval.

Nodeloze oproepen

Bel niet naar de hulpdiensten als je ze niet dringend nodig hebt. Hierdoor moeten mensen in nood langer op hulp wachten. Je belt dus niet naar een noodcentrale om te kijken of het nummer werkt, om een grap uit te halen, voor algemene informatie zoals een telefoonnummer of adres, omdat je jezelf hebt buitengesloten en niet meer binnen kan, om een pizza of een taxi te bestellen, … Doe je dit toch, dan riskeer je gerechtelijke vervolging wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

Andere noodnummers

Voor specifieke problemen bestaan er andere noodnummers bijvoorbeeld de zelfmoordlijn, het antigifcentrum, Card Stop, … Deze vind je op de site www.sos112.be.

Bronnen: