Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

23 dec Vuurwerkverbod provincie Antwerpen

Van 23 december tot en met 15 januari mag je in de provincie Antwerpen geen vuurwerk in je bezit hebben. Deze maatregel kondigde de gouverneur af bovenop het nationale verbod op het gebruik van vuurwerk.

Gouverneur Cathy Berx heeft een politiebesluit uitgevaardigd met bijkomende maatregelen bovenop het nationale verbod op het gebruik van geluids- of carbuurkanonnen en vuurwerk (F2, F3, F4, T1, T2, P1 en P2) op privé- en openbaar domein zoals voorzien in het ministerieel besluit van 28 november 2020. In onze provincie mag je nu ook geen vuurwerk bij hebben.

Wat zegt de provinciale politieverordening?
  1. Voor het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen is het verboden om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten in de openbare ruimte of wanneer de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte (artikel 1).
  2. In de openbare ruimte van het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen is het zichtbaar particulier bezit, het vervoer, het tonen, uitstallen evenals elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen of oplaten van de in artikel 1 vermelde producten, verboden tot en met 15 januari 2021 (artikel 2).
  3. Tot en met 15 januari 2021 is het voor het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen verboden om ontploffend vuurwerk, feestvuurwerk (behoudens categorie F1, de zgn. sterretjes of kindervuurwerk) of seinvuurwerk, bij zich te hebben zonder toelating van een bevoegde autoriteit. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen overigens nooit in het bezit zijn van vuurwerk, behalve als dit wettelijk is toegelaten (artikel 3).

Deze verordening gaat in op 23 december en geldt tot en met 15 januari.

Bron: www.cathyberx.be